• NISSAN
  • 414 HITACHI MEC107-400 3.7 V6 VQ37VHR JTAG REN

414 HITACHI MEC107-400 3.7 V6 VQ37VHR JTAG REN

 

Pin Color
11 Not Used
12 Not Used
13 Not Used
14 Not Used
15 Not Used
16 Not Used
17 Purple
18 Gray
19 White
20 Black
21 Brown
22 Red
23 Orange
24 Yellow
25 Green
26 Not Used

        

 

Pin Color
1 Brown
2 Not Used
3 Not Used
4 Not Used
5 Green
6 Blue
7 Purple
8 Gray
9 Not Used
10 Black

Поиск